Hayvan Hakları Kareleri – Fotoğraf Yarışması

Son Başvuru 15 Nisan 2016

hayvan hakları kareleri
YAŞ: 5-8 ve 9-12. sınıflar
TARİH: Son Başvuru 15 Nisan 2016
FİYAT: Ödüllü yarışma
WEB: Etkinlik linki için tıkla
REZERVASYON:
Tıklayın

Bu sene Rönesans Holding, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya’nın birlikte düzenlediği fotoğraf yarışmasının konusu: Hayvan Hakları.

Yarışmaya katılmak isteyen 5-8 ve 9-12. sınıfta okuyan öğrenciler hayvanlara karşı duyarlılığı arttırmak adına düzenlenen yarışmaya, kendi çektikleri fotoğraflarıyla yarışacak. Katılımcılar yarışmaya hayvan haklarını vurgulayan fotoğraflarını fotopya.com  web sitesine yükleyerek katılacak.

 

Ağrılıklı olarak işlenmesi talep edilen fotoğraf konuları, aşağıda belirtilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinde yayınlanmış 14 maddeden oluşmaktadır:

1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız bir davranıştır.

7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

Bu önemli konu ile ilgili olumlu veya olumsuz yaklaşımlardaki düşünceleri içeren tüm fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.